home

As - Ter Heide - Fase B - Acacia-, Plataan- en Lijsterbesstraat - Vernieuwbouw

As - Ter Heide - Fase B - Acacia-, Plataan- en Lijsterbesstraat - Vernieuwbouw

wijk Ter Heide in As (Acaciastraat, Plataanstraat, Lijsterbesstraat) Projectomschrijving:

De 108 duplexen in de wijk Ter Heide in As worden vernieuwd.

Onderzoek toonde aan dat zelfs een grondige renovatie niet voldoende zou zijn om aan de huidige kwaliteit- en comfortnormen te voldoen.
Nieuw Dak kiest voor duurzaam, energiezuinig en comfortabel wonen en besloot daarom om de bestaande duplexen gefaseerd af te breken en nieuwbouw te plaatsen.

De werken gebeuren gefaseerd. In fase 1 zijn de oude duplexen reeds afgebroken. In de plaats bouwden we 26 nieuwe duplexen aan de Berkenstraat en Lindestraat.
De nieuwbouwwoningen zijn energiezuinige, compacte en goed geïsoleerde woningen met 3 dubbel glas, energiezuinige ventilatie, zonnepanelen, regenwaterrecuperatie en lokale infiltratie via infiltratieputten en wadi’s van het overtollige regenwater.

We kiezen er bewust voor om in het gehele traject ruimte te laten in de planning, rekening te houden met de huurders en te leren uit de ervaringen.
We houden de huurders tevens goed geïnformeerd over de planning van de werken. De start van fase 2 is voorzien in de zomer van 2021.

In fase B breken we 24 bestaande duplexen af en bouwen we 25 nieuwe woongelegenheden.

Details

Aantal woongelegenheden 25 (108 duplexen in totaal)
Fase in uitvoering
Ontwerper Architecten Nicole Claesen en Erik Houben
Aannemer Afbraak: Hens NV - Bouw: Bouwbedrijf Keulen NV
Projectleider

Philippe Plaghki
telefoon: 089 62 90 45
mail: projecten@nieuwdak.be

Aanvang werken afbraak: 16 augustus 2021
Vermoedelijke einddatum

Nog niet gekend

Ligging