phone icon

Privacy


Persoonsgegevens die je aan Nieuw Dak overmaakt, zullen gebruikt worden voor ons klantenbestand, algemene briefwisseling en het verzenden van nieuwsbrieven of informatie over activiteiten. Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Verschillende woonorganisaties houden informatie over jou bij. Meestal gebruiken ze deze informatie om na te kijken of je ergens recht op hebt of om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die je beschermt.

Meer weten over privacy in sociale huisvesting?
www.vmsw.be/privacy