Deze website is eigendom van sociale woonmaatschappij Nieuw Dak CVBA, gevestigd te Grotestraat 65 in 3600 Genk.
De toezichthoudende autoriteit is de VMSW, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nieuw Dak of rechthoudende derden.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw Dak. De informatie op deze website mag wel afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Nieuw Dak probeert er steeds zorgvuldig voor te zorgen dat de beschikbare informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks onze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in deze informatie. Wanneer de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of als er bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Nieuw Dak dit zo snel mogelijk rechtzetten.

Nieuw Dak kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Wanneer er onjuistheden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking staat, kan Nieuw Dak gecontacteerd worden via info@nieuwdak.be of via 089 62 90 20.

De inhoud van de site kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nieuw Dak geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van hyperlinks naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image