Wie krijgt voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven.
Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats op de wachtlijst terecht. Dit wil zeggen dat als jij bent ingeschreven op plaats 100, eerst de 99 mensen voor jou een woning krijgen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk.
In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels.

Voorrangsregels

De voorrangsregels zijn bepaald door de Vlaamse overheid. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen bij de belangrijkste:

1. Sommige woningen zijn gereserveerd voor mensen met een handicap of senioren die zorgbehoevend zijn.

Die woningen zijn aangepast om mensen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woning. Deze woningen verhuren we bij voorrang aan de mensen die omwille van hun beperking nood hebben aan een aangepaste woning. Zorgbehoevende senioren (+65 jaar) kunnen ook in aanmerking komen voor een aangepaste woning.

2. Als een kandidaat-huurder in een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld.

Dit kan gebeuren omdat de kandidaat door een onterechte beslissing werd benadeeld bij toewijzing van een woning of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd.

3. Huurders van Nieuw Dak die moeten verhuizen omdat hun woning gerenoveerd of afgebroken wordt.

In dat geval moet de huurder niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

4. Als een huurder verhuist van een woning die te groot of te klein is voor het gezin, naar een andere woning van Nieuw Dak die wel voldoet aan de normen.
Voorwaarde bij te klein wonen: het gezin woont te klein omwille van 'natuurlijke aangroei'. Dit wil zeggen door geboorte, adoptie op pleegzorg.

Ook nu gelden de inkomensvoorwaarden niet. Het is belangrijk dat de huurder de wijzigingen in zijn gezinssituatie altijd stipt heeft doorgegeven aan Nieuw Dak.

5. Kandidaat-huurders van wie de familieleden nog in het buitenland wonen en waarvan de toekomstige gezinshereniging gemeld is bij inschrijving.

6. Als de kandidaat-huurder in één van de volgende situaties woont:

7. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning (ADL staat voor Activiteiten van het Dagelijks Leven).

8. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is of zelfstandig woont/gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

9. Als je binnen de laatste 6 jaar al 3 jaar woont in het werkgebied van Nieuw Dak (Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal).

10. Aan sommige woningen is in het Lokaal Toewijzingsreglement een bijkomende voorrang gekoppeld.

Voor deze woningen krijg je extra voorrang als:

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image