Inkomensbewijzen


Inkomensbewijzen als je kandidaat bent voor een sociale huurwoning

Als je inschrijft in 2018, kijken we naar je inkomen van 2015.

Afhankelijk van je situatie moet je andere papieren meebrengen.

Je situatie in 2015

Welke papieren moet je meebrengen

Je hebt gewerkt.

Aanslagbiljet belastingen inkomsten 2015/aanslagjaar 2016

Je kreeg een leefloon van het OCMW.

Attest leefloon van het OCMW met een overzicht van het leefloon per maand of per jaar

Je kreeg uitkeringen van het ziekenfonds of van het ministerie van sociale zaken.

Overzicht van de betalingen van het ziekenfonds of ministerie van sociale zaken voor het volledige jaar 2015

Je was student.

Attest van je school van schooljaar 2014-2015 / 2015-2016. Als je als jobstudent werkte dat jaar: Aanslagbiljet belastingen inkomsten 2015/aanslagjaar 2016

Je bent officieel mindervalide

Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Je bent in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer

Kopie van het vonnis / kopie van de begeleidingsovereenkomst / bewijzen van de schuldaflossingen van de laatste 6 maanden.

Speciale situaties:

Terug