David Knieper

David is maatschappelijk assistent in Driehoeven, Genk centrum, Hoevenzavel, Nieuwe Kempen, Sledderlo, Winterslag en Zwartberg.

Je kan hem bereiken via het nummer 089 62 90 27. Als David niet op kantoor aanwezig is, belt hij jou terug.

David heeft elke dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur zitdag in de Bijlkesstraat 16 in Sledderlo. Bewoners van Sledderlo kunnen dan zonder afspraak bij hem terecht met vragen.