Korte voorstelling

Korte voorstelling

Nieuw Dak is een sociale woonmaatschappij. Wij bouwen en verhuren sociale woningen in Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal.

We dragen zorg voor onze woningen en de huurders die er hun thuis van maken.

Een beperkt aantal woningen verhuren we buiten het sociaal huurstelsel. Dit betekent dat openbare besturen (zoals bijvoorbeeld het OCWM) of welzijnsorganisaties een woning van Nieuw Dak huren om het samenleven in de buurt te ondersteunen.

Nieuw Dak is lid van Woonplatform Limburg, dat de samenwerking tussen de 9 Limburgse sociale verhuurders vertegenwoordigt.
Kom hier meer te weten over Woonplatform Limburg.

Cijfers, weetjes en beelden van onze werking in een leuk overzicht?
Dat vind je in ons digitaal jaarverslag !
(gegevens op datum van 31.12.2021)

Nieuw Dak kreeg tijdens de laatste visitatie in 2019 opnieuw een goed rapport. Deze 'kritische vriend' beoordeelt de werking van alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen.
Lees meer over deze visitatie in onze nieuwsbrief!
Het volledig rapport lees je hier.