Project oPEN Lab

Project oPEN Lab

De Genkse wijken Nieuw Texas en tuinwijk Waterschei zijn uitgekozen om mee te doen met oPEN Lab, een groot Europees project rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Om de klimaatverandering aan te pakken, is het belangrijk dat we allemaal nadenken over het energiegebruik bij ons thuis én in de wijk. Nieuw Dak is trotse partner in dit project. Samen bouwen we aan een positief energieverhaal!

Wat is oPEN Lab?

Het doel van de Europese Unie is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het oPEN Lab project zal energietechnieken onderzoeken die als hulpmiddel kunnen dienen om de overgang naar hernieuwbare energie waar te maken. Daarbij worden alle partijen maximaal betrokken: huurders, huiseigenaars, gemeenschappen, professionele partners. Nieuw Dak ondersteunt en begeleidt de huurders die deel uitmaken van het projectgebied.

De PEN in oPEN Lab staat voor positieve energiewijken (oftewel ‘Positive Energy Neighbourhoods’). Dat zijn wijken die meer energie opwekken dan ze verbruiken. Gebouwen, energiesystemen en mobiliteitsinfrastructuur werken hierbij samen om een overschot aan energie te krijgen. Om de opgestelde doelen van het project te behalen, worden er verschillende energietechnieken uitgetest in de buurt.

Alle info over oPEN Lab vind je op hun website: https://openlab-project.eu/ 

In het voorjaar van 2022 organiseerden we drie co-creatie sessies met alle partners en bewoners van het projectgebied (19 maart, 23 april, 14 mei).