Mastervisie in Kolderbos

Mastervisie in Kolderbos

17 september 2021

MASTERVISIE KOLDERBOS IN DE MAAK, IN SAMENSPRAAK MET DE BEWONERS

Stad Genk, Nieuw Dak en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werken aan een mastervisie voor Kolderbos. Het doel is om het leven in Kolderbos voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werd een ontwerpteam aangesteld. De komende maanden krijgen de plannen vorm, in samenspraak met de bewoners.

Overkoepelende visie

De opmaak van een mastervisie voor Kolderbos heeft als doel een aantal projecten die in het gebied op de planning staan, zoals die van sociale woonorganisatie Nieuw Dak, te kaderen in een overkoepelende visie. Alessandro Cucchiara, schepen voor Wonen en Participatie: “Daarenboven willen we Kolderbos groener maken, meer bewegingsvrijheid geven aan spelende kinderen, en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsers. Bijkomend willen we zeker ook de verbondenheid in de wijk versterken.”

Levendig hart

Myriam Indenkleef, directeur Nieuw Dak: “De oude appartementen aan de Hooiweg 105 en Hondsbos 6 worden begin 2023 afgebroken. Nieuwe, duurzame woongelegenheden komen in de plaats, zowel appartementen als huizen, van verschillende grootte. Maar ons plan reikt verder dan dat. De afbraak biedt eveneens de kans om Kolderbos op deze plaats een levendig hart te geven."

Burgemeester Wim Dries: “Kolderbos ligt aan de rand van het Natuurpark Hoge Kempen. Die groene kwaliteit willen we in Kolderbos extra in de verf zetten. Ook willen we de sociale cohesie versterken. Daarom is het participatietraject, dat deze maand start, ontzettend belangrijk. Buurtbewoners, verenigingen en professionele organisaties kunnen binnen dit traject met hun specifieke noden én inzichten mee zorgen voor een gedragen visie.”

Bezoek

“Een essentieel én uniek onderdeel in dit participatietraject is dat antropologe Maria Anita Palumbo met haar man en twee kinderen een tijdje in de wijk komen wonen. Alleen zo beleef je de wijk. Het gezin woont nu een maand in Kolderbos, en doet dat opnieuw in het voorjaar van 2022. Tijdens activiteiten en informele babbels zullen zij de wijk van binnenuit leren kennen. Bewoners kunnen op hun beurt in een informele setting vertellen over hun buurt en ideeën aanreiken. Dit traject vormt een belangrijke bouwsteen van de mastervisie”, zegt schepen Cucchiara.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image