Goed rapport van de visitatie

Goed rapport van de visitatie

10 januari 2020

In 2019 kreeg Nieuw Dak voor de tweede keer bezoek van de visitatiecommissie. Deze 'kritische vriend' beoordeelt de werking van alle Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen.

Nieuw Dak krijgt voor de tweede keer een goed rapport van de visitatie, en daar zijn we fier op.

Lees meer in onze nieuwsbrief!

Het volledig rapport kan je hier lezen en staat ook op de website van Wonen-Vlaanderen.