Wat zijn de voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn een aantal voorwaarden. Sommige daarvan moet je bewijzen met documenten.

Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister in België. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18 jaar, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen: Jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

Is je inkomen niet te hoog?

Om sociaal te huren, moet je inkomen beperkt zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen. Het is het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar en niet ten laste.

Het inkomen van kinderen jonger dan 25 jaar en die zonder onderbreking bij het gezin hebben gewoond wordt niet meegeteld. Ook het inkomen van ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen wordt niet meegeteld als ze ofwel ouder dan 65 jaar zijn, ofwel ernstig gehandicapt zijn. Voor inwonende ouders en grootouders jonger dan 65 jaar telt maar de helft van hun inkomen mee in de berekening van het gezinsinkomen.

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden.
Als je inschrijft in 2019, kijken we dus naar je inkomen van 2016.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

 • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste *
 • 26.934 euro voor een alleenstaande gehandicapte;
 • 37.276 euro voor een gezin, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste *

* Een persoon ten laste betekent: je kinderen die bij je inwonen of regelmatig verblijven of kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Ook iemand die erkend is als ernstige gehandicapt is hier een ‘persoon ten laste’.

Bovenstaande inkomens zijn de geïndexeerde inkomens.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Is jouw inkomen te hoog? We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

Je kan ook inschrijven als

 • je inkomen in 2016 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • je in 2016 geen inkomen had, maar het jaar erna wel, of omgekeerd.
 • je geen inkomen had tussen 2016 en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.

Heb je geen eigendom?

Als je een woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt, dan kunnen wij je niet inschrijven. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die bij je komt wonen.

Ook mag je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of één van je gezinsleden een woning of een perceel dat voor woningbouw bestemd is hebt voorzien.

Volle eigendom is zowel de naakte eigendom, als het vruchtgebruik. Bijvoorbeeld: zowel het huis, als erin mogen wonen of het mogen verhuren.

Vruchtgebruik is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als je het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen. Je hebt echter geen recht op de woning zelf, je mag de woning dus niet slopen, verkopen of wegschenken.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je bent eigenaar van een woning of bouwgrond, maar je mag deze niet gebruiken, bewonen of verhuren (naakte eigendom).
 • Je bezit een woning die in het Vlaams Gewest ligt en de woning ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan.
 • Je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. De ontruiming is noodzakelijk.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je bezit een woning, maar je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt en waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf in het Vlaamse Gewest).
 • Je hebt het beheer over je woning verloren door een faillietverklaring (art. 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
 • Je woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt, maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap. In dit geval moet je wel kunnen aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
 • Je woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt, heb je kosteloos verworven via een schenking of erfenis.