Wat zijn de voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn een aantal voorwaarden. Sommige moet je bewijzen met documenten.

Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister in België. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.
De referentiehuurder en zijn/haar partner moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen: Jij als referentiehuurder, je echtgenoot/echtgenote, wettelijke samenwoner of feitelijke partner.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van hulpverlening binnenbrengen.

Is je inkomen niet te hoog?

Om sociaal te huren, mag je inkomen niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

We kijken naar het inkomen van het laatst beschikbare aanslagbiljet van de belastingen.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Geïndexeerde inkomensgrens 2023:

 • 28.105 euro voor een alleenstaande;
 • 30.460 euro voor een alleenstaande met handicap;
 • 42.156 euro voor alle andere gezinssamenstellingen;
 • Verhoging per persoon ten laste* = 2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent: je kinderen die bij je inwonen of regelmatig verblijven of kinderen waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Ook iemand die erkend is als ernstige gehandicapt is hier een ‘persoon ten laste’.

Heb je geen eigendom?

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt;
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk (voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest) :

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen. Dit geldt enkel voor volledige volle eigendom.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Basisniveau Nederlands

Jij en je partner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A1). Sinds 1 januari 2023 moet je verplicht het basisniveau Nederlands A2 taalniveau hebben.

Nieuw Dak controleert bij je inschrijving of je aan de basistaalvaardigheid Nederlands voldoet.

Is dit nog niet OK? Dan verwijst Nieuw Dak je door naar het agentschap Integratie en Inburgering:

Agentschap Integratie en Inburgering
Regiohuis regio Limburg, Provinciehuis
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Telefoon: 02 701 70 00
Email: limburg@integratie-inburgering.be

Uitzonderingen:

 • Je gezondheidstoestand maakt het blijvend onmogelijk om de taalcursus te volgen. Dit moet je bewijzen met een medisch attest.
 • Je kan om een beroepsmatige, medische of persoonlijke reden tijdelijk niet deelnemen aan de taalcursus (dit is slechts een opschorting van de voorwaarde).
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image