Group Copy

Mijn inkomen of gezinssituatie verandert

Mijn inkomen of gezinssituatie verandert

Wanneer er iets aan je inkomen of gezinssituatie verandert, moet je dit onmiddellijk aan ons melden. Je kan hiervoor het contactformulier gebruiken of een email sturen naar verhuur@nieuwdak.be.

Verandering van gezinssamenstelling


De samenstelling van je gezin wijzigt als:

 • er extra personen bij je komen wonen;
 • er kinderen of familieleden verhuizen;
 • er iemand overlijdt.

Breng ons meteen op de hoogte van de verandering. Maak hiervoor een afspraak met onze medewerker. Zij bekijkt dan samen met jou wat de gevolgen zijn voor je huurwoning en huurprijs.

Je maakt een afspraak op basis van de eerste letter van je familienaam:

Afspraak voor letter A - K

Afspraak voor letter L - Z

Geboorte

Meld de geboorte aan ons. Pas op 1 januari van volgend jaar wijzigt je huurprijs.

Een nieuw familielid of partner door huwelijk of samenwonen

Pas na een schriftelijke aanvraag mag een familielid of nieuwe partner bijwonen. Na controle van de voorwaarden ontvang je onze toestemming of weigering.

 • Toestemming:
  als de nieuwe inwoner een inkomen heeft, stijgt het inkomen van je gezin. Dit leidt mogelijk tot een stijging van je huurprijs. De huurprijs stijgt vanaf de eerste maand na de uitbreiding van je gezin.
 • Weigering:
  als je van ons geen toelating krijgt maar de persoon toch laat inwonen, kan dit zware gevolgen voor je hebben. We kunnen dan het huurcontract opzeggen en je uit de woning zetten.

Vertrek van familielid of partner

Als mensen met een inkomen je gezin verlaten, berekenen we opnieuw je huurprijs. Meld dit meteen. We vragen dan bij de gemeente een nieuw formulier ‘Gezinssamenstelling’.

De eerste maand na ontvangst van dit document verlagen we je huurprijs.

Overlijden

Als een bewoner overlijdt, bezorg je ons het overlijdensattest. Dit attest krijg je op het gemeentehuis.

We passen de huurprijs aan als het inkomen van de overledene een invloed had op je huurprijs. De verlaging van je huurprijs gaat een maand na het overlijden in.

Lager inkomen

Daalt je inkomen?

Vraag dan een lagere huurprijs aan. Je hebt hier recht op als het gemiddelde inkomen van de laatste drie opeenvolgende maanden meer dan 20% lager ligt dan het inkomen waarop je huurprijs werd berekend.

Enkele aandachtspunten

 • Bewijs de daling met de nodige documenten (voorbeeld: loonfiches).
 • We herzien de huur vanaf de eerste van de maand na het voorleggen van de bewijsstukken.
 • Voor een verlenging van de huurprijsherziening sturen wij jou een brief en bezorg je ons nieuwe bewijzen. Zo weten we dat de inkomstendaling blijft duren.
 • Als er iemand met pensioen gaat, moet je dit aan ons melden met een brief van de pensioenkas.

Invaliditeit

Als één van je gezinsleden invalide wordt, dan meld je dit best meteen aan ons met de nodige attesten.

Mogelijk heb je recht op een lagere huurprijs. We passen de huurprijs aan vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image