Group Copy

Berekening van de huurprijs

Berekening van de huurprijs

Berekening van de huurprijs

vanaf 1 januari 2019

Je inkomen bepaalt voor een groot deel je huurprijs. We keken in het verleden naar je inkomen van 3 jaar terug, en indexeerden dit met de gezondheidsindex. Dan deelden we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

Vanaf 1 januari 2019 is de huurprijsberekening anders.

Vanaf nu moeten we ook naar de inkomensgrenzen kijken om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

  • alleenstaande: 24.852 euro
  • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
  • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

  • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125% : we delen door 54.
  • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
  • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Wat verandert niet?

Je inkomen bepaalt niet alleen je huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.

Bovenop je huurprijs kunnen nog bijkomende maandelijkse kosten komen. Zoals de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen in het gebouw, het onderhoud van centrale verwarming, gezamenlijke afvalophaalsystemen, enzoverder.
Deze bijkomende maandelijkse kosten zijn de huurlasten. Dit verandert niet.

Vragen?

Heb je vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Contacteer dan onze medewerker Gülhan. Zij helpt je graag verder.

Je kan Gülhan bereiken op het nummer 089 62 90 33 of via email.