Group Copy

Berekening van de huurprijs

Berekening van de huurprijs

Berekening van de huurprijs

Om de huurprijs te berekenen, houdt Nieuw Dak rekening met drie dingen:
je inkomen, je gezinssamenstelling en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + bijkomende huurlasten = huurprijs

Inkomen

We delen je geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs.

Je geïndexeerd inkomen bestaat uit je belastbaar inkomen van drie jaar geleden (voor 2018 is dat het jaar 2015). Dit inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

Gezinskorting

Het aantal personen ten laste bepaalt een korting op je huurprijs. Kinderen of gezinsleden met een handicap (minstens 66%) zijn personen ten laste.
Je betaalt elke maand 19 euro minder voor elke persoon ten laste. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Deze aftrek voor personen ten laste, noemen we de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die Nieuw Dak geeft. Dat noemen we de patrimoniumkorting.

Bijkomende huurlasten

Bovenop je huurbedrag kunnen nog bijkomende maandelijkse kosten komen, zoals de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, gezamenlijke afvalophaalsystemen, onderhoud van waterontharder, enzoverder.
Dit zijn de huurlasten.