Group Copy

Wat staat in mijn huurcontract?

Wat staat in mijn huurcontract?

Je huurcontract bestaat uit een ingevulde huurovereenkomst, samen met het huishoudelijk reglement en eventueel andere bijlagen.

Het huishoudelijk reglement voor appartementen en huizen of duplexen omschrijft je rechten en plichten als huurder.


Huurcontract bepaalde tijd

Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wet actief. Hierdoor werken we voortaan met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximum 25% boven de inkomensgrens liggen.
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximum één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

Is het antwoord 2 keer nee? Dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst moeten stopzetten.

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

Vragen over je huurcontract?

Contacteer team Verhuur:
T 089 62 90 33 of verhuur@nieuwdak.be