Group Copy

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als huurder van Nieuw Dak heb je bepaalde rechten, maar ook plichten om na te leven. Een omschrijving hiervan vind je in het ‘huishoudelijk reglement’. Er is een reglement voor appartementen, en voor huizen en duplexen. Lees het hier:

Verschillende groepen van huurders:

Huurders worden ingedeeld in drie groepen (A, B en C):

 • Groep A: De referentiehuurder en zijn/haar wettelijke of feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract in de woning gaan wonen.
 • Groep B:
  • De persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder na de start van de huurovereenkomst.
  • De persoon die minstens twaalf maanden huurder van groep C is en die als partner samenwoont met een huurder van groep A.
 • Groep C:
  • Alle andere meerderjarige personen die bij en na de start van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de referentiehuurder.
  • Kinderen die meerderjarig worden.

Meer informatie nodig?
Contacteer ons en we helpen je graag verder.