Group Copy

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als huurder van Nieuw Dak heb je bepaalde rechten, maar ook plichten om na te leven. Meer uitleg hierover vind je in het ‘reglement van inwendige orde’.

Huurders en bijwoners

We maken een verschil tussen huurders en bijwoners.

 • Wie is huurder?
  • De referentiehuurder en zijn/haar echtgenoot of echtgenote, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die bij de start van de huurovereenkomst mee in de woning zal wonen.
  • De echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner die tijdens de huurovereenkomst komt bijwonen en die samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • De feitelijke partner die een jaar samenwoont, op voorwaarde dat hij/zij een verklaring op eer tekent bij het begin van de samenwoonst om te verklaren dat hij/zij de feitelijke partner is, en hij/zij samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Wie is bijwoner?
  • Alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale woning wonen.
   Deze personen hebben geen persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat zij de woning moeten verlaten wanneer het huurcontract eindigt.

Nieuwe huurdersverplichting vanaf 1 januari 2023: inschrijven bij VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse regering je kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.
We stuurden onze huurders deze brief toe met alle uitleg.

Meer informatie?
Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image