Group Copy

Opzeg door overlijden

Opzeg door overlijden

Wanneer een huurder overlijdt en er wonen geen andere personen in de woning, geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer een huurder overlijdt en er blijven bijwoners in de woning over, geldt er een opzegtermijn van 6 maanden na het overlijden.

De opzeg aangeven:

Een opzeg door overlijden aangeven kan op twee manieren (door de nabestaanden, bewindvoerder, OCMW, ...):

  • Door een aangetekende brief te sturen naar Nieuw Dak.
  • Door een afspraak te maken met onze medewerker Gülhan en daar het opzegformulier van Nieuw Dak te ondertekenen.
    Maak een afspraak