Group Copy

Opzeg door overlijden

Opzeg door overlijden

Wanneer een huurder van groep A/B overlijdt en er wonen geen andere personen in de woning, geldt er een opzegtermijn van 1 maand.

Wanneer een huurder van groep A/B overlijdt en er blijven huurders van groep C in de woning over, geldt er een opzegtermijn van 6 maanden na het overlijden.

Verschillende groepen van huurders:

Huurders worden ingedeeld in drie groepen (A, B en C):

 • Groep A: De referentiehuurder en zijn/haar wettelijke of feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract in de woning gaan wonen.
 • Groep B:
  • De persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder na de start van de huurovereenkomst.
  • De persoon die minstens twaalf maanden huurder van groep C is en die als partner samenwoont met een huurder van groep A.
 • Groep C:
  • Alle andere meerderjarige personen die bij en na de start van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de referentiehuurder.
  • Kinderen die meerderjarig worden.

De opzeg aangeven:

Een opzeg door overlijden aangeven kan op twee manieren (door de nabestaanden, bewindvoerder, OCMW, ...):

 • Door een aangetekende brief te sturen naar Nieuw Dak.
 • Door een afspraak te maken met onze medewerker Gülhan en daar het opzegformulier van Nieuw Dak te ondertekenen.
  Maak een afspraak