Group Copy

Ik wil mijn huur opzeggen

Ik wil mijn huur opzeggen

Hoe kan je opzeggen?

Je huur opzeggen kan op twee manieren:

 • Door een aangetekende brief te sturen naar Nieuw Dak. Deze brief moet ondertekend zijn door de huurder die het huurcontract heeft ondertekend. Vermeld in je brief je nieuwe adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dit is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.

Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn duurt standaard drie maanden.

Bij het overlijden van een alleenstaande huurder wordt de huurovereenkomst ontbonden op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. De wetgeving bepaalt dat nabestaanden deze 2 maanden huur nog moeten betalen, zelfs als de woning vroeger wordt leeggemaakt. Een voorbeeld: wanneer een alleenstaande huurder overlijdt op 3 juli, moeten we de huur aanrekenen tot en met 30 september.
Een overlijden is echter altijd een pijnlijke situatie, die wij ook met de nodige zorg willen behandelen. Elke situatie en de mogelijkheden hierbij bespreken we met de nabestaanden.

Bij verhuis naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een standaard opzegtermijn van één maand.

De termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

Huurders en bijwoners

We maken een verschil tussen huurders en bijwoners.

 • Wie is huurder?
  • De referentiehuurder en zijn/haar echtgenoot of echtgenote, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die bij de start van de huurovereenkomst mee in de woning zal wonen.
  • echtgenoot/echtgenote of wettelijke samenwoner die tijdens de huurovereenkomst komt bijwonen en die samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
  • De feitelijke partner die een jaar samenwoont, op voorwaarde dat hij/zij een verklaring op eer tekent bij het begin van de samenwoonst om te verklaren dat hij/zij de feitelijke partner is, en hij/zij samen met de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Wie is bijwoner?
  • Alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale woning wonen.
   Deze personen hebben geen persoonlijk woonrecht. Dit betekent dat zij de woning moeten verlaten wanneer het huurcontract eindigt.

Mogen bijwoners in de woning blijven wonen als je als huurder opzegt of overlijdt?

Wanneer een huurder overlijdt, moeten bijwoners die in de woning overblijven de woning ten laatste 6 maanden na het overlijden van de huurder verlaten.
Neem in dit geval altijd contact op met team Verhuur van Nieuw Dak, om de juiste regeling hierover te bespreken.

Wanneer een huurder de woning opzegt, geldt de wettelijke opzegtermijn (zie hierboven bij punt 2).

Vertrekken uit je woning

Je krijgt een afspraak met een medewerker van Nieuw Dak voor je uithuis. Tijdens deze uithuis overlopen we samen de toestand van de woning. Alle bevindingen en opmerkingen worden genoteerd in het document 'plaatsbeschrijving'. Op dit moment geef je de sleutels van de woning ook terug aan Nieuw Dak. Naast de plaatsbeschrijving en het teruggeven van de sleutels, bespreken we ook nog de overname van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit).

Let op: aansluitingen van televisie, telefoon en internet moet je zélf van je oude adres naar je nieuwe adres laten overzetten!

Op basis van de bevindingen op de plaatsbeschrijving en de toestand van de woning op het moment dat je ze verlaat, maken we de eindafrekening op. Alle openstaande bedragen en de kosten voor herstellingen worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Waar nog aan denken?

 • Bereid je goed voor op je verhuis.
 • Betaal de huur tot en met de laatste maand.
 • Zorg dat de woning leeg is bij het einde van de huurovereenkomst.
 • Vraag op tijd je overdrachtsformulieren aan voor televisie, telefoon en internet.
 • Verwittig je energieleverancier van je verhuis.
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost.

Meer informatie?
Contacteer ons en we helpen je graag verder.

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en website-statistieken bij te houden. Met onderstaande knop geeft u toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie vindt u in ons  Cookiebeleid  en  Privacybeleid.
Cookie image