Group Copy

Ik wil mijn huur opzeggen

Ik wil mijn huur opzeggen

Hoe kan je opzeggen?

Je huur opzeggen kan op twee manieren:

 • Door een aangetekende brief te sturen naar Nieuw Dak. Deze brief moet ondertekend zijn door alle huurder(s) die het huurcontract hebben ondertekend. Vermeld in je brief je nieuwe adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dit is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.
 • Door een afspraak te maken met onze medewerker Gülhan en daar het opzegformulier van Nieuw Dak te ondertekenen.
  Maak een afspraak

Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn duurt standaard drie maanden.

Bij overlijden of bij verhuis naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap, geldt een standaard opzegtermijn van één maand.

De termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop we je opzegbrief hebben ontvangen.

Verschillende groepen van huurders

Huurders worden ingedeeld in drie groepen (A, B en C):

 • Groep A: De referentiehuurder en zijn/haar wettelijke of feitelijke partner die op het moment van het ondertekenen van het huurcontract in de woning gaan wonen.
 • Groep B:
  • De persoon die huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder na de start van de huurovereenkomst.
  • De persoon die minstens twaalf maanden huurder van groep C is en die als partner samenwoont met een huurder van groep A.
 • Groep C:
  • Alle andere meerderjarige personen die bij en na de start van de huurovereenkomst gaan samenwonen met de referentiehuurder.
  • Kinderen die meerderjarig worden.

Mogen kinderen of andere personen in de woning blijven wonen als je als huurder (groep A/B) iets overkomt of wanneer je als huurder opzegt?

Wanneer een huurder van groep A/B de woning opzegt of overlijdt, moeten huurders van groep C die in de woning overblijven, de woning ten laatste 6 maanden na de opzeg of na het overlijden van huurder groep A/B verlaten.

Vertrekken uit je woning

Via de medewerker team Verhuur krijg je een afspraak met een verhuiscoördinator van Nieuw Dak voor je uithuis. Tijdens deze uithuis overloop je samen met de verhuiscoördinator de staat van de woning. Alle bevindingen en opmerkingen worden genoteerd in het document 'plaatsbeschrijving'. Op dit moment geef je de sleutels van de woning ook terug aan Nieuw Dak. Naast de plaatsbeschrijving en het teruggeven van de sleutels, bespreken we ook nog de overname van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit).

Let op: aansluitingen van televisie, telefoon en internet moet je zélf van je oude adres naar je nieuwe adres laten overzetten!

Op basis van de bevindingen op de plaatsbeschrijving en de toestand van de woning op het moment dat je ze verlaat, maken we de eindafrekening op. Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.

Waar nog aan denken?

 • Bereid je goed voor op je verhuis.
 • Betaal de huur tot en met de laatste maand.
 • Zorg dat de woning leeg is bij het einde van de huurovereenkomst.
 • Vraag op tijd je overdrachtsformulieren aan voor televisie, telefoon en internet.
 • Verwittig je energieleverancier van je verhuis.
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost.

Meer informatie?
Contacteer ons en we helpen je graag verder.